Hledá se doktorand/ka do týmu GGP

30. 4. 2023

Projekt „Současná česká rodina“ hledá do týmu novou posilu, kolegyni/kolegu, která/ý by nastoupil/a do doktorského studia od JS 2024. Hledáme konkrétně zájemkyni/ce o metodologii výběrových šetření, která/ý by se věnoval/a monitoringu kvality dat v panelovém šetření „Současná česká rodina“ např. s ohledem na způsob rekrutace, způsob vyplnění dotazníku a celkově chování respondentů při vyplňování online dotazníku (k tomu máme k dispozici unikátní soubor para-dat).

Zájemkyně/ce by měl/a nastoupit k doktorskému studiu sociologie na FSS MU od JS2024, do placené pozice na projektu může nastoupit prakticky okamžitě.

Očekáváme dobrou znalost analýzy kvantitativních dat, zkušenost s prací se statistickým softwarem a obeznámenost s moderními trendy ve sběru sociálněvědních dat.

Případní zájemci o doktorské studium se mohou podívat na https://www.fss.muni.cz/pro-uchazece/doktorske-studium, kde je spousta užitečných informací a tipů. Konkrétně o studiu sociologie (preferujeme studium v profilaci „Populační studia“) najdete další informace na https://soc.fss.muni.cz/studium/doktorske-studium.

Od zájemců očekáváme dokončení magisterského studia nejpozději v PS2023 (v oboru sociologie, nebo v oboru příbuzném).

Co nabízíme:

  • Spolupráci na celoevropsky zřejmě nejvýznamnějším výzkumu populačního chování (Generations and Gender Survey, GGS, více na https://www.ggp-i.org/)
  • Intenzivní spolupráci s etablovanými výzkumníky na nejlepších výzkumných institucích z Nizozemska (Nizozemský interdisciplinární demografických institut při Královské akademii věd, NIDI), Francie (Národní institut demografického výzkumu, INED), Velké Británie (Univerzita v Southamptonu), Švédska, Německa, Polska, Rakouska, Maďarska a dalších zemí
  • Podpora dlouhodobých i krátkodobých stáží na partnerských institucích (případně na letních školách a workshopech)
  • Bohatou datovou základnu z celé historie šetření GGS (a jeho předchůdců) z řady evropských i ne-evropských zemí

Co požadujeme:

Doktorská pozice je koncipována jako práce na plný úvazek (40 hodin týdně). Časová dotace se primárně věnuje výzkumné práci (a částečně studijním povinnostem). Od úspěšné uchazečky/ce se počátku očekává spolupráce na přípravě konferenčních příspěvků a publikací (některých ve spoluautorství). Očekáváme přítomnost na pracovišti několik dnů v týdnu (po zbytek pracovního týdne je možný home office).

Finanční podmínky: kombinace stipendia a smlouvy na projektu s měsíční odměnou až 30 tis. Kč (v závislosti na tom, jak vláda od roku 2024 upraví výši doktorských stipendií, i vyšší).

Zájemci pište vedoucímu projektu Martinu Kreidlovi (kreidlm@fss.muni.cz) k dohodnutí podrobností.

Inzerát ke stažení ve formátu PDF:


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info