O projektu

 

Projekt „Současná česká rodina“ označuje výzkum realizovaný v rámci druhého cyklu šetření Generations and Gender Survey (GGS-II). Data z první vlny výzkumu „Současná česká rodina“ jsou k dispozici v datovém archivu. Pro získání dat je nutné vyplnit formulář žádosti o přístup k datům.

Výzkum je finančně podporován Technologickou agenturou ČR v rámci projektu „Obohacení datové báze pro tvorbu a evaluaci rodinné politiky“ č. TL03000338, program ÉTA.

Citace dat z výzkumu "Současná česká rodina"

Použití českého datového souboru z výzkumu „GGP – Současná česká rodina“ citujte takto: „Tato studie používá česká data z první vlny mezinárodního šetření Generations and Gender Survey-II. (Kreidl et al. 2023).“ nebo „This research uses data from the first wave of the Czech Generations and Gender Survey-II. (Kreidl et al. 2023).“

V seznamu použitých zdrojů pak např. takto (formát uváděných informací se může lišit podle používané citační normy): Kreidl, M., Šťastná, A., Kocourková, J., Hamanová, J., Zvoníček, T., Slabá, J., Hubatková, B., Matysiak, A., Rijken, A., Kong, S., Grunwald, O., Winn Lomnard M., Caporali, A. (2023). Czech Harmonized Generations and Gender Survey-II. Wave 1 (2020-2022). Version 1. Data obtained from the GGP Data Archive.

Pilotní covidová studie výzkumu „Současná česká rodina“ (2020-2021)

Od prosince 2020 do února 2021 probíhal sběr dat tzv. pilotní covidové studie, jejíž vzorek obsahoval přes 1 300 respondentů. Stejní respondenti byli osloveni v dubnu 2021 k účasti ve druhé vlně této studie. Navazujícího dotazování se zúčastnilo 1 187 respondentů z první vlny pilotní studie.

Podrobnosti o datech a návod na získání přístupu k nim najdete zde: https://sreview.soc.cas.cz/pdfs/csr/2022/01/11.pdf

Citace dat z pilotní studie a přiřazená DOI

Kreidl, M., Šťastná, A., Kocourková, J., Hamanová, J., Zvoníček, T., Slabá, J., Beaupré, P., Jablonski, W., Koops, J., Rijken, A., & Sturm, N. (2021). Czech Harmonized Generations and Gender Survey-II Pilot (Version 0.3) [Data set]. Consortium of Masaryk university, Charles university, Research institute for labour and social affairs, and the SC&C survey agency. https://doi.org/10.57865/4W5V-3K95

Kreidl, M., Šťastná, A., Kocourková, J., Dzúrová, D., Hamanová, J., Zvoníček, T., & Slabá, J. (2021). Czech GGS COVID Pilot – a Follow-up study (Version 1.0) [Data set]. Consortium of Masaryk university and Charles university. https://doi.org/10.57865/K867-AH67

Projekt Současná česká rodina je součástí mezinárodního výzkumného programu Generations and Gender Programme (GGP). Výzkumný projekt GGP je velká výzkumná infrastruktura z oblasti společenských věd, která poskytuje rozsáhlé datové zdroje o jednotlivcích, regionech i státech. Tato data jsou pak důležitým zdrojem informací pro společenské vědy a sociální politiku v Evropě i dalších geografických oblastech. Dvě hlavní části GGP jsou panelový výzkum jednotlivců jménem Generations and Gender Survey (GGS) a kontextuální databáze informací o regionech a státech.

Veškerá data z dotazníků jsou anonymizována a nelze z nich zjistit identitu respondentů. Odpovědi jsou depersonalizovány a následně analyzovány společně s odpověďmi tisíců dalších zúčastněných. Data z výzkumu slouží pouze k výzkumným účelům ověřených institucí a nemohou být použita ke komerčním účelům. Na našem webu najdete desítky odborných publikací, které jsou založeny právě na datech z výzkumu Generations and Gender Survey (GGS). Více o zacházení s daty se dozvíte v Poučení o datech pro respondenty nebo na mezinárodním webu GGP.

Sběr dat v mnoha zemích

Nejméně jedné vlny sběru dat GGS se doposud zúčastnilo 19 převážně evropských zemí, z nichž 14 zemí (Česká republika je jednou z nich) se podílelo i na panelovém výzkumu a opakovaně dotazovalo stejné respondenty.

Přístup k datům

GGP je cenným zdrojem dat pro demografy, sociology, politology, ekonomy, epidemiology, medicínský výzkum a další oblasti výzkumu. V současnosti je více než 4 500 výzkumníků zaregistrováno jako uživatelé GGS. Uživatelská komunita trvale roste tempem asi 15 % ročně. Databáze publikací nyní obsahuje více než 1300 publikací všeho druhu využívajících GGP data. Více informací o sbíraných datech a způsobu přístupu k nim najdete v záložce Data.

 

Česká republika jako člen GGP

Jednou z prvních zemí, které se staly součástí GGP, byla Česká republika. Panelový výzkum u nás proběhl v roce 2005 s opakovaným dotazováním v roce 2008. Od roku 2020 v České republice probíhá druhý cuklus šetření GGS, znamý jako "Současná česká rodina".

Česká sekce sídlila na katedře demografie a geodemografie Karlovy univerzity a Výzkumném ústavu práce a sociálních věcí v Praze, v roce 2016 ale přesídlila na Masarykovu univerzitu v Brně se zachováním části kompetencí na původních pracovištích, aby rozšířila svůj záběr a kapacity.

Sběr dat v letech 2021 a 2022 prováděla agentura SC&C a zaštítil ho projekt Obohacení datové báze pro tvorbu a evaluaci rodinné politiky. Tento projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ÉTA.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info