O projektu

Projekt Současná česká rodina je součástí mezinárodního výzkumného programu Generations and Gender Programme (GGP).

Výzkumný projekt GGP je velká výzkumná infrastruktura z oblasti společenských věd, která poskytuje rozsáhlé datové zdroje o jednotlivcích, regionech i státech. Tato data jsou pak důležitým zdrojem informací pro společenské vědy a sociální politiku v Evropě i dalších geografických oblastech.

Dvě hlavní části GGP jsou panelový výzkum jednotlivců jménem Generations and Gender Survey (GGS) a kontextuální databáze informací o regionech a státech. GGP poskytuje volný přístup ke svým datům, aby podpořil akademický a aplikovaný výzkum. Aktivity GGP již trvají více než patnáct let.

Sběr dat v mnoha zemích

Nejméně jedné vlny sběru dat GGS se doposud zúčastnilo 19 převážně evropských zemí, z nichž 14 zemí (Česká republika je jednou z nich) se podílelo i na panelovém výzkumu a opakovaně dotazovalo stejné respondenty.

Více než 30 zemí i z ostatních světadílů přitom připravuje účast v dalším sběru dat, který je plánovaný na roky 2020-2021. Především účast zemí z Asie (včetně Korei, Taiwanu nebo Číny) a Ameriky (mimo jiné USA a Kanady) bude vítaným obohacením sběru dat o další kulturně-specifická prostředí.

Volný přístup k datům (nejen) pro výzkumníky

GGP je cenným zdrojem dat pro demografy, sociology, politology, ekonomy, epidemiology, medicínský výzkum a další oblasti výzkumu. V současnosti je více než 4 500 výzkumníků zaregistrováno jako uživatelé GGS a mnoho dalších používá další zdroje dat bez registrace. Uživatelská komunita trvale roste tempem asi 15 % ročně. Databáze publikací nyní obsahuje více než 1300 publikací všeho druhu využívajících GGP data. Více informací o sbíraných datech a způsobu přístupu k nim najdete v záložce Data.

Volně dostupná data online

Česká republika jako člen GGP

Jednou z prvních zemí, které se staly součástí GGP, byla Česká republika. Panelový výzkum u nás proběhl v roce 2005 s opakovaným dotazováním v roce 2008.

Česká sekce sídlila na katedře demografie a geodemografie Karlovy univerzity a Výzkumném ústavu práce a sociálních věcí v Praze, v roce 2016 ale přesídlila na Masarykovu univerzitu v Brně se zachováním části kompetencí na původních pracovištích, aby rozšířila svůj záběr a kapacity.

Sběr dat v roce 2021 provádí agentura SC&C a zaštiťuje ho projekt Obohacení datové báze pro tvorbu a evaluaci rodinné politiky. Tento projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ÉTA.

19

zapojených zemí

1300+

publikací využívajících GGP data

4500+

výzkumníků využívajících GGP data

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info