Data

Země, které v rámci GGP již nasbíraly a zpřístupnily data

V rámci projektu GGP je sbíráno hned několik typů dat, které jsou všechny k dispozici bezplatně.

a) Uživatelská registrace a následné přihlášení umožňuje stažení datových souborů obsahujících anonymizovaná data o všech jednotlivcích, kteří se zúčastnili dotazování Generations and Gender Survey. Tato data jsou výsledkem dotazování jedinců na jejich rodinný a partnerský život, zaměstnání, příjem a důchodové zajištění, zdravotní stav a řadu dalších témat. Pro přístup k datům je třeba podepsat čestné prohlášení, jinak ale žádná kritéria při schvalování neexistují.

b) Pokud nepotřebujete individuální data stahovat a stačí Vám získat konkrétní statistiky prostřednictvím online analýzy, pak lze volně použít analytický nástroj NESSTAR přímo na mezinárodních stránkách projektu.

c) Rozsáhlý datový soubor informací o zemích a menších správních celcích umožňuje analýzu vývoje nebo vlivu vnějších podmínek a lze ho volně stáhnout. Tento soubor označený jako "Contextual database" obsahuje před 200 ukazatelů vnějších podmínek pro účastnické země GGP a několik desítek proměnných pro dalších více než 60 zemí. Tento soubor navíc obsahuje dlouhé časové řady a je pravidelně doplňován o aktuální hodnoty ukazatelů.

d) GGP dále pracuje s dalšími typy a zdroji dat, které harmonizuje tak, aby informace z různých zemí byly srovnatelné a mohly být použity ke srovnávacím analýzám podobností a rozdílností mezi zeměmi. Mezi nejvýznamnější počiny tohoto typu patří "Harmonized Histories". Tato data jsou dostupná přes stejný odkaz a uživatelský účet jako GGS data z bodu a).

e) Kromě panelových dat jsou v rámci druhé vlny GGS dostupná také česká průřezová data sbíraná v roce 2008. Kompletní česká data z druhé vlny jsou od června 2019 veřejně přístupná prostřednictvím Českého sociálněvědního datového archivu při Sociologickém ústavu AV ČR (ČSDA). Podrobnosti najdete ve zprávě v časopisu Sociální studia i zde.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info