Data

Informace pro respondenty o nakládání s jejich daty naleznete v dokumentu Poučení o datech.

V rámci projektu GGP je sbíráno hned několik typů dat, která jsou všechny k dispozici bezplatně. Získat přístup k datům můžete těmito způsoby:

a) Uživatelská registrace a následné přihlášení umožňuje stažení datových souborů obsahujících anonymizovaná data o všech jednotlivcích, kteří se zúčastnili dotazování Generations and Gender Survey. Tato data jsou výsledkem dotazování jedinců na jejich rodinný a partnerský život, zaměstnání, příjem a důchodové zajištění, zdravotní stav a řadu dalších témat. Pro přístup k datům je třeba podepsat čestné prohlášení, jinak ale žádná kritéria při schvalování neexistují.

b) Pokud nepotřebujete individuální data stahovat a stačí Vám získat konkrétní statistiky prostřednictvím online analýzy, pak můžete data volně procházet v analytickém nástroji přímo na mezinárodních stránkách projektu.

c) Rozsáhlý datový soubor informací o zemích a menších správních celcích umožňuje analýzu vývoje nebo vlivu vnějších podmínek a lze ho volně stáhnout. Tento soubor označený jako "Contextual database" obsahuje před 200 ukazatelů vnějších podmínek pro účastnické země GGP a několik desítek proměnných pro dalších více než 60 zemí. Tento soubor navíc obsahuje dlouhé časové řady a je pravidelně doplňován o aktuální hodnoty ukazatelů.

d) GGP dále pracuje s dalšími typy a zdroji dat, které harmonizuje tak, aby informace z různých zemí byly srovnatelné a mohly být použity ke srovnávacím analýzám podobností a rozdílností mezi zeměmi. Mezi nejvýznamnější počiny tohoto typu patří "Harmonized Histories". Tato data jsou dostupná přes stejný odkaz a uživatelský účet jako GGS data z bodu a).

e) Kromě panelových dat jsou v rámci druhé vlny GGS dostupná také česká průřezová data sbíraná v roce 2008. Kompletní česká data z druhé vlny jsou od června 2019 veřejně přístupná prostřednictvím Českého sociálněvědního datového archivu při Sociologickém ústavu AV ČR (ČSDA). Podrobnosti najdete ve zprávě v časopisu Sociální studia i zde.

Výzkum GGP - "Současná česká rodina"

Projekt „Současná česká rodina“ označuje výzkum realizovaný v rámci druhého cyklu šetření Generations and Gender Survey (GGS-II). Data z první vlny výzkumu „Současná česká rodina“ jsou k dispozici v datovém archivu. Pro získání dat je nutné vyplnit formulář žádosti o přístup k datům. Výzkum je finančně podporován Technologickou agenturou ČR v rámci projektu „Obohacení datové báze pro tvorbu a evaluaci rodinné politiky“ č. TL03000338, program ÉTA.

Citace dat z výzkumu "Současná česká rodina"

Použití českého datového souboru z výzkumu „GGP – Současná česká rodina“ citujte takto: „Tato studie používá česká data z první vlny mezinárodního šetření Generations and Gender Survey-II. (Kreidl et al. 2023).“ nebo „This research uses data from the first wave of the Czech Generations and Gender Survey-II. (Kreidl et al. 2023).“

V seznamu použitých zdrojů pak např. takto (formát uváděných informací se může lišit podle používané citační normy): Kreidl, M., Šťastná, A., Kocourková, J., Hamanová, J., Zvoníček, T., Slabá, J., Hubatková, B., Matysiak, A., Rijken, A., Kong, S., Grunwald, O., Winn Lomnard M., Caporali, A. (2023). Czech Harmonized Generations and Gender Survey-II. Wave 1 (2020-2022). Version 1. Data obtained from the GGP Data Archive.

Pilotní covidová studie výzkumu „Současná česká rodina“ (2020-2021)

Od prosince 2020 do února 2021 probíhal sběr dat tzv. pilotní covidové studie, jejíž vzorek obsahoval přes 1 300 respondentů. Stejní respondenti byli osloveni v dubnu 2021 k účasti ve druhé vlně této studie. Navazujícího dotazování se zúčastnilo 1 187 respondentů z první vlny pilotní studie.

Podrobnosti o datech a návod na získání přístupu k nim najdete zde: https://sreview.soc.cas.cz/pdfs/csr/2022/01/11.pdf

Citace dat z pilotní studie a přiřazená DOI

Kreidl, M., Šťastná, A., Kocourková, J., Hamanová, J., Zvoníček, T., Slabá, J., Beaupré, P., Jablonski, W., Koops, J., Rijken, A., & Sturm, N. (2021). Czech Harmonized Generations and Gender Survey-II Pilot (Version 0.3) [Data set]. Consortium of Masaryk university, Charles university, Research institute for labour and social affairs, and the SC&C survey agency. https://doi.org/10.57865/4W5V-3K95

Kreidl, M., Šťastná, A., Kocourková, J., Dzúrová, D., Hamanová, J., Zvoníček, T., & Slabá, J. (2021). Czech GGS COVID Pilot – a Follow-up study (Version 1.0) [Data set]. Consortium of Masaryk university and Charles university. https://doi.org/10.57865/K867-AH67

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info