Konflikty mezi prací a rodinou: Jak se projevují a kdo je nejohroženější?

5. 2. 2022

Jedním z problémů, o kterých se kvůli pandemii Covidu-19 začalo více diskutovat, je rovnováha pracovním a rodinným životem a konflikty mezi nimi. Na tuto oblast se zaměřila také pilotní studie projektu Současná česká rodina.

Respondenti měli zhodnotit, jak často docházelo v posledních třech měsících k následujícím situacím: přicházeli z práce příliš unavení na vykonávání domácích prací; bylo pro ně obtížné plnit rodinné povinnosti kvůli času strávenému v práci; kvůli domácím pracím byli příliš unavení na vykonávání své práce; a bylo pro ně těžké se kvůli rodinným povinnostem soustředit na práci.

Ukázalo se, že častěji respondentům dělaly problém domácí práce a rodinné povinnosti než placená práce. Více než polovina dotázaných uvedla, že byli několikrát za měsíc po práci příliš unavení na vykonávání domácích prací. Pro více než třetinu respondentů bylo několikrát za měsíc obtížné plnit rodinné povinnosti. Mnohem méně časté byly situace, kdy rodinné povinnosti a domácí práce respondentům ztěžovaly vykonávání placené práce.

Více se dozvíte v nejnovějším letáku s výsledky výzkumu:


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info