Nedůvěra k očkování: Odkud se šíří?

18. 9. 2021

Nedůvěra k očkování se šíří spíše od vzdělaných elit, které se však nakonec očkovat nechají. I to ukázaly výsledky pilotní studie výzkumu Současná česká rodina.
Ačkoliv většina Čechů očkování důvěřuje, platí, že se zvyšujícím se vzděláním se důvěra postupně snižuje. Až dvě pětiny (40 %) vysokoškolsky vzdělaných Čechů k očkování vyjadřují nejistotu či vyloženě nedůvěru, což je nejvíce ze všech vzdělanostních skupin.
Zcela opačný trend však platí u ochoty k očkování proti onemocnění COVID-19: čím vyšší mají lidé vzdělání, tím vyšší mají ochotu se proti COVID-19 očkovat. Ochota se očkovat proti COVID-19 tak překvapivě souvisí pouze slabě s postojem k očkování jako takovému. V pozadí je možné hledat vyšší důvěru ve vládu a instituce, která je pro vzdělané osoby typická a která jim umožňuje překonat jinak vnímaná rizika a obavy ohledně očkování. Na druhou stranu, vzdělanější osoby se takto stávají „uzlovými body“ šíření nedůvěry k očkování do jiných vrstev společnosti, které již nemusí disponovat zdroji k překlenutí nedůvěry, a aplikaci očkování proti COVID-19 tak odmítnou. Důsledkem pak je vzhledem ke snížené kolektivní imunitě nedostatečná funkčnost očkování jako takového.
Více v nejnovějším letáku:


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info