Soutěž o nejlepší studentský článek s daty GGS

20. 11. 2019

Ředitel Ústavu populačních studií FSS MU vypisuje soutěž o nejlepší studentský článek založený na datech z výzkumu „Generations and Gender Survey“.

Cílem soutěže je symbolicky a finančně ohodnotit mimořádné výzkumné a publikační aktivity studujících v oblasti sociologie a populačních studií založené na výzkumu „Generations and Gender Survey“. FSS MU je národním koordinátorem výzkumu, který významným způsobem rozvíjí tradiční téma brněnské sociologie, totiž sociologické zkoumání rodiny.

Do soutěže mohou své odborné empirické studie (rukopisy, vydané články) přihlásit studující FSS MU bez ohledu na studovaný obor/stupeň studia, a to nejpozději do 15. 5. 2020.

Nominace zasílejte na ggp@fss.muni.cz, k nominaci přiložte navrhovaný rukopis (v případě, že se jedná o rukopis v recenzním řízení, přiložte potvrzení redakce o zahájení recenzního řízení). V případě, že je nominován rukopis, měl byt splňovat formální požadavky na výzkumnou stať dle zadání některého oborového odborného časopisu (např. Sociologického časopisu, Demografie, případně Sociálních studií.)

Všichni autoři nominovaného textu musejí být k datu nominace studenty FSS MU. Studie musejí ve své empirické části pracovat s českými a/nebo mezinárodními daty z výzkumu „Generations and Gender Survey“. Přístup k datům lze získat na http://www.ggp-i.org/data/.

V soutěži budou finančně ohodnoceny tři nejlepší studie.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info