Soutěž o nejlepší článek s daty Generations and Gender Survey

Své příspěvky mohou soutěžící studenti zasílat do 30. června 2018.

23. 1. 2018

Ředitel Ústavu populačních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity (FSS MU) vypisuje soutěž o nejlepší studentský článek založený na datech z výzkumu Generations and Gender Survey.

Do soutěže mohou své odborné empirické studie (rukopisy i vydané články) přihlásit všichni studenti FSS MU bez ohledu na studovaný obor a stupeň studia nejpozději do 30. června 2018. Cílem soutěže je symbolicky a finančně ohodnotit mimořádné výzkumné a publikační aktivity studujících v oblasti sociologie a populačních studií založené na výzkumu Generations and Gender Survey. Studie musí v empirické části pracovat s českými a/nebo mezinárodními daty z tohoto výzkumu. Přístup k nim lze získat na webových stránkách Generations & Gender Programme.

Nominace zasílejte na ggp@fss.muni.cz. K nominaci přiložte navrhovaný rukopis (v případě, že se jedná o rukopis v recenzním řízení, přiložte také potvrzení redakce o zahájení recenzního řízení). Pokud je nominován rukopis, musí splňovat formální požadavky na výzkumnou stať dle zadání některého oborového odborného časopisu (např. Sociologického časopisu, Demografie, případně Sociálních studií).

V soutěži budou finančně ohodnoceny tři nejlepší studie, a to částkami 30 000 Kč, 20 000 Kč a 10 000 Kč. O pořadí v soutěži bude rozhodovat komise sestavená ředitelem Ústavu populačních studií.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info