Proč je projekt důležitý?

V době dynamického společenského vývoje kolem sebe můžeme sledovat řadu nových nebo vyvíjejících se společenských jevů, kterým se snažíme porozumět nebo na ně i reagovat. Mezi takové jevy patří vývoj společenských nerovností, vznikání a zanikání partnerských vztahů, změny v biologické i kulturní reprodukci, zdraví a spokojenost občanů nebo vlivy různých opatření sociální politiky. GGP se snaží přinést porozumění o těchto jevech co nejkvalitnějším sběrem informací o společnosti české, i řadě společností dalších.

GGP používá takové techniky sběru dat, aby se výsledky daly vztáhnout k celé populaci. Opakovaný sběr informací v čase v rámci GGP umožňuje analýzu příčiny a následku tak, jak se vyvíjí v čase. Konečně, mezinárodní rozměr dat umožňuje srovnání výskytu a podob stejných jevů napříč zeměmi, stejně jako studium vlivu vnějších podmínek na osobní životy. GGP tak pomáhá porozumět společenským jevům dnešní doby, což nám také otevírá možnost na tyto jevy reagovat. Kdo chce mít nad věcmi určitou kontrolu, musí nejprve porozumět jejich fungování.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info