Nejnovější publikace s daty GGP

9. 2. 2021

Nejnovější publikací českého uzlu GGP je článek Martina Kreidla a Zuzany Žilinčíkové publikovaný v European Sociological Review, ve kterém zkoumali efekt nesezdaného soužití na postoje lidí k rozvodu v devíti evropských zemích.

Také v roce 2020 publikoval český národní tým GGP několik článků s využitím mezinárodních dat. V časopise Journal of Biosocial Science vyšel článek Jiřiny Kocourkové a Anna Šťastné zabývající se realizací reprodukčních plánů v kontextu odkladu plodnosti, a to v České republice a ve Francii.

Zuzana Žilinčíková v článku publikovaném v Journal of Family Issues analyzovala rozdíly v životním uspořádání dětí po rozpadu kohabitací a manželství. Analyzovala v něm data z Generations and Gender Survey z devíti evropských zemí.

S využitím českých dat z Generations and Gender Survey pak Jitka Slabá v článku publikovaném v časopise Sociológia - Slovak Sociological Review zkoumala efekt nezaměstnanosti na odklad založení rodiny.

 

Více publikací najdete na mezinárodním webu Generations and Gender Programme.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info