Jak vybíráme účastníky výzkumu

V minulosti v České republice proběhly dvě vlny dotazování v letech 2005 a 2008, pokaždé na vzorku více než 10 000 osob. V dalším cyklu GGS při sběru dat v letech 2020, 2023 a 2026 je plánováno dotazovat 6 000 respondentů, mezi kterými budou osloveni všichni z první vlny a k tomu respondenti noví jako náhrada za ty, kteří nemají dále zájem se účastnit. Proč tak velká čísla? Vědci často chtějí nebo potřebují vypovídat o úzké skupině lidí určené věkem, lokalitou nebo další charakteristikou, čímž velikost vzorku prudce klesá. Proto je pro takto specifické analýzy - které jsou často nepostradatelné - zapotřebí dostatečně velký vzorek populace jako celku.

Jak jsme účastníky výzkumu vybírali a budeme vybírat? Jde o různé techniky pravděpodobnostního výběru ze všech občanů České republiky. Tímto způsobem mají všichni občané ve věku 18-69 stejnou pravděpodobnost stát se účastníkem výzkumu a výsledky by tak při použití správných statistických metod měly odrážet informace o celé populaci České republiky. Možným problémem je ale nízká návratnost odpovědí, která může takzvanou reprezentativitu vzorku ohrozit. Proto potřebujeme od Vás, Vážený čtenáři, abyste se v případě oslovení naším výzkumným týmem dotazování zúčastnil. Tím se budete podílet na vytváření cenných informací o životě v naší zemi, které může být použito nejen k vědění samotnému, ale i tvorbě nápomocných nástrojů veřejné a sociální politiky, které mohou velkému množství lidí usnadnit řešení jejich osobních těžkostí.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info